Projecten


Innovatiepact

Dashboardontwikkeling en begeleiding CoP

Project

Innovatiepact

Dashboardontwikkeling en begeleiding CoP

Project

Project

Innovatiepact


Het glastuinbouwcluster moet zich voortdurend blijven vernieuwen om antwoorden te kunnen bieden op ontwikkelingen binnen de (inter-)nationale markt, maatschappij en technologie. Verschillende partners binnen Greenport geven gezamenlijk uitvoering aan de strategie Feeding & Greening the Mega-Cities. Deze strategie sluit naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG) en op de Greendeal waar de Europese Unie aan werkt.

In 2018 is het Innovatiepact gestart. Het Innovatiepact heeft als doel het ontwikkelen van een innovatie-ecosysteem in de regio waarbij bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken aan het oplossen van complexe opgaven, waarbij gericht wordt op doorbraakinnovaties. Het innovatie-ecosysteem is een netwerk waarin veelvuldig met elkaar thematisch samengewerkt wordt om gedeelde doelen, bijbehorende werkplannen en projecten te bewerkstelligen. Innovatiepact kent 13 verschillende thema’s.

ManageMind Group is in dit project verantwoordelijk voor de dashboard-ontwikkeling voor het Innovatiepact. We richten ons op de 13 afzonderlijke thema’s met de Community of Practices (CoPs) die aan deze thema’s gekoppeld zijn. We kijken naar de ambities en het waarmaken van deze ambities van de 13 thema’s. Het dashboard zal door het kernteam en de CoPs worden gebruikt als sturingsinformatie. Er kan met de informatie uit het dashboard gestuurd worden op de inrichting en het functioneren van de CoP, op het realiseren van de ambities en de impact van het thema, en op de financiële positie van het thema.

TU/e innovation Space

Strengthening Research and Education

Project

TU/e innovation Space

Strengthening Research and Education

Project

Project

TU/e innovation Space


De TU/e ​​leidt de ingenieurs van de toekomst op. TU/e innovation Space werkt aan de nieuwe onderwijsmodellen om de ingenieurs van de toekomst op te leiden. Ingenieurs van de toekomst zijn mensen die werken aan maatschappelijke uitdagingen en ondernemend zijn. Een van de nieuwe onderwijsmodellen is Challenge Based Learning (CBL). Binnen CBL werken studenten in een interdisciplinaire samenwerking aan diverse uitdagingen die aangedragen worden door onderzoekers of het bedrijfsleven. Binnen CBL komt samenwerking tussen onderzoek en onderwijs tot stand. Als onderzoek en onderwijs een sterke samenwerking hebben, voegt dat waarde toe aan onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en het leren van studenten.

ManageMind Group werkt samen met TU/e innovation Space en het Intelligent Lighting Institute (ILI) aan de beantwoording van de volgende vraag: “Wat is er nodig om een ​​sterke band te vormen tussen interdisciplinair onderzoek en onderwijs?”

We zijn het project gestart met het in kaart brengen van de geschiedenis en de huidige situatie van CBL. Op basis van deze inzichten zijn we gaan bouwen aan het verbeteren van de uitvoering van CBL. Daarnaast denken we op strategisch niveau na over de missie van de TU/e, de positionering van TU/e innovation Space binnen de TU/e ​​en de bijdrage van samenwerking tussen onderzoek en onderwijs aan het realiseren van de missie van TU/e ​​en TU/e innovation Space. Het eindresultaat is een toolkit voor bestaande en opkomende thematische ecosystemen, om de link tussen onderzoek en onderwijs te versterken op basis van de inzichten en interventies die in het project worden uitgewerkt, en om de strategische positionering van de organisatie in kaart te brengen.