Werkwijze

1

Vraagarticulatie

De vraag achter de
vraag identificeren

2

Backcasting

Visieontwikkeling, formuleren van
output en outcome

3

Situatieschets

Huidige situatie (teamcapaciteiten,
cultuur, leiderschap, structuur) en
geschiedenis in kaart brengen

4

Veranderplan

Veranderaanpak ontwikkelen
(ingrediƫnten, stappen en interventies)

5

Pilot

Aan de slag. Uitvoeren
van kortcyclische pilots. Samen leren, volgen en bijstellen

6

Opschalen

Van innovatie naar nieuwe
manier van werken opschalen

Hoe wij te werk gaan

De ManageMind-aanpak bestaat uit een sterke combinatie van mens en methodiek. Ons streven is integraal werken en combineren van kwaliteiten. Dit doen we binnen onze eigen teams & voor onze opdrachtgevers.

Ons team heeft ervaring met complexe transitietrajecten, implementatie, procesoptimalisatie en het realiseren van gedrags- en cultuurverandering. Voor ons zijn advies, uitvoer en implementeren onlosmakelijk met elkaar verbonden. We brengen onze kennis en expertise direct in de praktijk, in effectieve samenwerking met de organisaties en bedrijven. Het resultaat wordt door de medewerkers en partijen zelf bereikt, waardoor de verandering makkelijker verloopt. Het geeft dan ook een tastbaar effect op alle dimensies binnen en tussen organisaties.