Ons team

Wij zijn een team regisseurs in verander- en transitietrajecten. We hebben een brede ervaring met dit soort complexe vraagstukken en daarnaast specifieke expertise in leren- en ontwikkelen. We zijn energiek, verbindend, creatief en ondernemend. Bij het uitvoeren van onze opdrachten zetten we onszelf optimaal in. En uiteraard willen we opdrachtgevers ondersteunen om het maximale uit zichzelf, de werkenden, de organisatie en de samenwerkingsverbanden te halen.


Het voortdurend streven naar verbetering, zowel persoonlijk als professioneel, is wat mij drijft.

Mijn passie en expertise ligt in het begeleiden van leer- en ontwikkelprocessen, waarbij ik mijn analytische vaardigheden, communicatieve kracht en brede kennisbasis inzet. Mijn focus ligt op het sturen en vormgeven van processen die bijdragen aan de groei en ontwikkeling van instellingen.

In mijn rol als projectmanager richt ik me vooral op het faciliteren van innovatieve leer- en ontwikkeltrajecten en het bevorderen van duurzame samenwerkingen binnen en buiten het onderwijsveld. Als generalist navigeer ik met gemak door een veelheid van ideeën, afdelingen en perspectieven, wat essentieel is in het creëren van verbindingen en het aanbrengen van structuur in complexe organisaties. Met mijn onderwijsachtergrond breng ik een diepgaand inzicht in de uitdagingen en kansen binnen deze sector. Ik geloof sterk dat leren en ontwikkelen een voortdurend proces is, een visie die naadloos aansluit bij de filosofie van ManageMind.

Ik verenig belangen en stimuleer innovatie door gebruik te maken van mijn analytische vermogen en organisatiesensitiviteit.

Als ervaren projectmanager gedij ik goed in multidisciplinaire teams. Mijn krachtige analytische vaardigheden stellen me in staat om complexe projecten effectief te beheren en doeltreffende oplossingen te bieden. Ik behoud het overzicht, zelfs in veeleisende omgevingen, en ben bekwaam in het nemen van strategische beslissingen die bijdragen aan het succes van projecten of programma’s. Als dynamische professional met sterke organisatorische vaardigheden is mijn streven gericht op het verbinden van mensen en ideeën, het opbouwen van duurzame relaties en het stimuleren van vernieuwing binnen het werkveld.a

Laten we de kracht van samenwerking benutten en impact creëren.

Met meerdere jaren ervaring in het schrijven van projectplannen en het vormgeven en begeleiden van processen, ben ik de drijvende kracht die teams helpt hun ambities en uitdagingen om te zetten in concrete plannen en de succesvolle uitvoering ervan. Als een creatieve doorzetter en verbinder met een positieve instelling, ben ik toegewijd aan het ondersteunen van teams bij het behalen van hun doelen en het creëren van maatschappelijke impact.

In mijn rol als procesleider breng ik een mix van vaardigheden mee, waaronder planning en organisatie, strategie-/conceptontwikkeling, procesbegeleiding en creativiteit en innovatie.  Ik geloof in het krachtige samenspel van deze eigenschappen om een stimulerende omgeving te creëren waarin teams gedijen en tastbare resultaten behalen.

Samen kunnen we niet alleen plannen maken, maar ook inspirerende stappen zetten en tastbare resultaten behalen.

Nieuwe concepten ontwikkelen, beweging en groei stimuleren, impact realiseren of samen complexe opgaven tackelen: Het zijn de uitdagingen die ik het meeste waardeer in mijn werk als innovatie- en verandermanager. Samen met bestuur, directie en teams werken aan goed onderwijs van nu en bouwen aan het onderwijs van morgen. Verbeelden, ontwerpen, creëren, leren, veranderen en verbinden zijn hierin werkwoorden die bij mij passen.

Ik ben een ervaren manager van transitieprojecten in nationale en internationale leer- en ontwikkeltrajecten. Als betrokken co-creator werk ik graag samen met teams aan innovatie, leven lang leren en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten en curricula. Het liefst begeleid ik deze transities in de context van ecosystemen, daar waar onderwijs samenwerkt met bedrijfsleven en overheid aan maatschappelijke opgaven.

Mijn focus ligt op de ontwikkeling van vernieuwende systemen en het realiseren van vergaande samenwerking in de regio. Ik denk en werk vanuit gedeelde ambities, via conceptuele vormgeving naar ervaren in de praktijk om zo concrete veranderingen te realiseren. Ik geef dit vorm via de ManageMind aanpak: proces- en planmatig, met oog voor doelen en voortgang om houvast te geven aan deze complexe verandertrajecten. Ik hecht daarbij waarde aan het in samenhang brengen van alle processen en het optimaal benutten van leermomenten: zowel voor mijzelf, het team en onze opdrachtgevers.

Mijn uiteindelijke doel: loslaten. Want niets mooier dan het moment waarop jouw organisatie en mensen zelf het roer in handen nemen en de ingezette koers succesvol vervolgen.

Door ieder in zijn kracht te zetten kunnen we met elkaar de veranderingen vormgeven en ons eigen maken: deze kracht zoek ik graag samen met mensen op

Samenwerkingen aan gaan, veranderproces doorlopen, weerstand ombuigen, successen vieren: het zijn processen in mijn werk waar ik enthousiast en energiek van word. In mijn werk als verandermanager zoek ik met collega’s, directie en teams naar oplossingen en mogelijkheden. Door ‘echt’ met elkaar samen te werken kom je verder. Hierin ben ik ondernemend, creatief, analytisch en overtuigend maar bovenal een teamspeler.

Mijn expertise zit in het kunnen combineren van zowel onderwijs- als leerprocessen als verandertrajecten en coaching. Hierin werk ik met verschillende teams samen aan diverse vernieuwingen; waarbij het conceptueel denken en overgaan tot acties in meerdere projecten en programma’s heb mogen begeleiden. Als coach leg ik mijn focus op het realiseren van ontwikkeling via persoonlijk of team-maatwerk. Ik kies voor een pragmatische insteek om het traject naar het behalen van doelen en verandering te ondersteunen.

Mijn persoonlijke drijfveer, is via coaching mensen en teams het lef geven nieuwe uitdagingen aan te gaan en concrete doelen te realiseren.

Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn – Benjamin Franklin

Als projectmanager ligt mijn kracht in het open aangaan van nieuwe trajecten. Ik luister, denk mee, geef richting aan het proces en houd rekening met verschillende teamleden, hun rol en inbreng. Mijn doel is om sterke samenwerkingen te realiseren en de betrokkenen eigenaarschap te laten voelen, waardoor ze vervolgens zelf het geleerde kunnen implementeren en borgen.
Mijn focus ligt op het begeleiden van diverse ontwikkeltrajecten binnen zowel onderwijs als netwerkstructuren: van de implementatie van een nieuwe opleidingen tot de duurzame herinrichting van leeromgevingen. Mijn kracht ligt in het monitoren en volgen van projecten en processen. Als actieve observator monitor en volg ik diverse projecten om de voortgang te bewaken en versnellers en vertragers in kaart te brengen. Dit zet ik in om tot leren en modelvorming te komen. Deze nieuwe inzichten zorgen voor verbetering en neem ik mee in de volgende projecten die ik begeleid. Daarnaast schrijf ik vanuit mijn rol als adviseur diverse beleid- en adviesstukken.
Door mijn werkzaamheden bij ManageMind Group krijg ik de kans om direct en indirect bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs in ons land. Wij als ManageMind Group gaan geen uitdaging uit de weg en daar draag ik met veel plezier aan bij.

Veranderingen – transities – transformaties

De maatschappelijke en economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat bedrijfsleven en andere organisaties steeds weer snel en succesvol op kunnen inspelen. Het vraagt meer ondernemerschap, wendbaarheid, slagvaardigheid, samenwerking en innoverend vermogen dan ooit. De hoogste tijd dus voor een grote transitie, waarin het traditionele, klassikale onderwijs plaatsmaakt voor een nieuwe vorm van onderwijs. Bedrijven en organisaties moeten uitgroeien tot lerende organisaties die meer dan ooit de samenwerking met elkaar en met het beroepsonderwijs aangaan binnen de regio. De impact van de onderwijsorganisatie op het succes en de innovatiekracht van bedrijven en organisaties wordt daarmee groter dan ooit.

Als organisatieadviseur en veranderkundige, ben ik aanjager van deze grootschalige transities in onderwijs en regio. Ik kan bijdragen aan de versnelling in markt- en maatschappijgedreven innovatiedoorbraken en ben gespecialiseerd in samenwerking in regionale, nationale en internationale waardeketens. In mijn rol als visionaire ontwerp ik graag innovatieve, authentieke, en marktgedreven onderwijsconcepten en innovatieve ecosystemen. Dat doe ik niet alleen maar met een zeer uitgebreid netwerk op alle niveaus.

Woody Maijers

Innovatiemanager en ketenadviseur

Inspire – believe – achieve

As a visual designer at ManageMind Group, I love to translate complex concepts and stories of projects and challenges, into captivating visual designs for different target groups. I support and enhance communication processes with visuals, illustrations and animations, that are easy to navigate yet, intriguing and thought-provoking.
Working on new and fresh ideas and concepts energizes me, as well as handling complex and challenging tasks. Continuously improving, delivering quality and using our creativity to its full potential, is what I aim to achieve. In specific assignments, to make most of my designs, I make smart use of my network. Together with colleagues, I strive to achieve the right tone of voice and approach. This enables us to deliver visual solutions and designs that connects people, enables dialogue and which creates an impact that lasts.

Ik bespaar de rest van het team tijd, creëer maatwerk en inspireer.

Ik sta via http://www.ella.academy altijd klaar staat om vakinhoudelijke vragen te beantwoorden, ondersteuning te bieden bij het ontwerpen van modules, het maken van lesplannen en het beoordelen van bestaand materiaal. Ik bespaar de rest van het team tijd, creëer maatwerk en inspireer. Mijn antwoorden zijn gebaseerd op betrouwbare informatie omdat ik put uit de bibliotheek die ManageMind Group voor mij gevuld heeft met eigen gevalideerde bronnen.

Ik denk graag mee en ondersteun jou bij het ontwerpen en ontwikkelen van leeractiviteiten! Wil je met mij kennismaken en meer te weten te komen? Neem dan even contact op met een van mijn collega’s dan stellen ze mij graag aan je voor!

Ella

Large Language Model