Ons team

Ons team bestaat uit onderwijskundigen, programma- en verandermanagers, adviseurs en onderzoekers, met ieder hun eigen expertise op het gebied van verandertrajecten, implementatie en procesoptimalisatie.


Samen met bestuur, directie en teams werken aan goed onderwijs van nu en bouwen aan het onderwijs van morgen

Nieuwe concepten ontwikkelen, beweging en groei stimuleren, impact realiseren of samen complexe opgaven tackelen: Het zijn de uitdagingen die ik het meeste waardeer in mijn werk als innovatie- en verandermanager. Samen met bestuur, directie en teams werken aan goed onderwijs van nu en bouwen aan het onderwijs van morgen. Verbeelden, ontwerpen, creëren, leren, veranderen en verbinden zijn hierin werkwoorden die bij mij passen.

Ik ben een ervaren manager van transitieprojecten in nationale en internationale onderwijs- en ontwikkeltrajecten. Als betrokken co-creator werk ik graag samen met teams aan onderwijsinnovatie, leven lang leren en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten en curricula. Het liefst begeleid ik deze transities in de context van ecosystemen, daar waar onderwijs samenwerkt met bedrijfsleven en overheid aan maatschappelijke opgaven.

Mijn focus ligt op de ontwikkeling van vernieuwende onderwijskundige systemen en het realiseren van vergaande samenwerking in de regio. Ik denk en werk vanuit gedeelde ambities, via conceptuele vormgeving naar ervaren in de praktijk om zo concrete veranderingen te realiseren. Ik geef dit vorm via de ManageMind aanpak: proces- en planmatig, met oog voor doelen en voortgang om houvast te geven aan deze complexe verandertrajecten. Ik hecht daarbij waarde aan het in samenhang brengen van alle processen en het optimaal benutten van leermomenten: zowel voor mijzelf, het team en onze opdrachtgevers.

Mijn uiteindelijke doel: loslaten. Want niets mooier dan het moment waarop jouw organisatie en mensen zelf het roer in handen nemen en de ingezette koers succesvol vervolgen.

Door ieder in zijn kracht te zetten kunnen we met elkaar de veranderingen vormgeven en ons eigen maken: deze kracht zoek ik graag samen met mensen op

Samenwerkingen aan gaan, veranderproces doorlopen, weerstand ombuigen, successen vieren: het zijn processen in mijn werk waar ik enthousiast en energiek van word. In mijn werk als verandermanager zoek ik met collega’s, directie en teams naar oplossingen en mogelijkheden. Door ‘echt’ met elkaar samen te werken kom je verder. Hierin ben ik ondernemend, creatief, analytisch en overtuigend maar bovenal een teamspeler.

Mijn expertise zit in het kunnen combineren van zowel onderwijs- als leerprocessen als verandertrajecten en coaching. Hierin werk ik met verschillende teams samen aan diverse vernieuwingen; waarbij het conceptueel denken en overgaan tot acties in meerdere projecten en programma’s heb mogen begeleiden. Als coach leg ik mijn focus op het realiseren van ontwikkeling via persoonlijk of team-maatwerk. Ik kies voor een pragmatische insteek om het traject naar het behalen van doelen en verandering te ondersteunen.

Mijn persoonlijke drijfveer, is via coaching mensen en teams het lef geven nieuwe uitdagingen aan te gaan en concrete doelen te realiseren.

Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn – Benjamin Franklin

Als projectmanager ligt mijn kracht in het open aangaan van nieuwe trajecten. Ik luister, denk mee, geef richting aan het proces en houd rekening met verschillende teamleden, hun rol en inbreng. Mijn doel is om sterke samenwerkingen te realiseren en de betrokkenen eigenaarschap te laten voelen, waardoor ze vervolgens zelf het geleerde kunnen implementeren en borgen.
Mijn focus ligt op het begeleiden van diverse ontwikkeltrajecten binnen zowel onderwijs als netwerkstructuren: van de implementatie van een nieuwe opleidingen tot de duurzame herinrichting van leeromgevingen. Mijn kracht ligt in het monitoren en volgen van projecten en processen. Als actieve observator monitor en volg ik diverse projecten om de voortgang te bewaken en versnellers en vertragers in kaart te brengen. Dit zet ik in om tot leren en modelvorming te komen. Deze nieuwe inzichten zorgen voor verbetering en neem ik mee in de volgende projecten die ik begeleid. Daarnaast schrijf ik vanuit mijn rol als adviseur diverse beleid- en adviesstukken.
Door mijn werkzaamheden bij ManageMind Group krijg ik de kans om direct en indirect bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs in ons land. Wij als ManageMind Group gaan geen uitdaging uit de weg en daar draag ik met veel plezier aan bij.

Veranderingen – transities – transformaties

De maatschappelijke en economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat bedrijfsleven en andere organisaties steeds weer snel en succesvol op kunnen inspelen. Het vraagt meer ondernemerschap, wendbaarheid, slagvaardigheid, samenwerking en innoverend vermogen dan ooit. De hoogste tijd dus voor een grote transitie, waarin het traditionele, klassikale onderwijs plaatsmaakt voor een nieuwe vorm van onderwijs. Bedrijven en organisaties moeten uitgroeien tot lerende organisaties die meer dan ooit de samenwerking met elkaar en met het beroepsonderwijs aangaan binnen de regio. De impact van de onderwijsorganisatie op het succes en de innovatiekracht van bedrijven en organisaties wordt daarmee groter dan ooit.

Als organisatieadviseur en veranderkundige, ben ik aanjager van deze grootschalige transities in onderwijs en regio. Ik kan bijdragen aan de versnelling in markt- en maatschappijgedreven innovatiedoorbraken en ben gespecialiseerd in samenwerking in regionale, nationale en internationale waardeketens. In mijn rol als visionaire ontwerp ik graag innovatieve, authentieke, en marktgedreven onderwijsconcepten en innovatieve ecosystemen. Dat doe ik niet alleen maar met een zeer uitgebreid netwerk op alle niveaus.

Woody Maijers

Innovatiemanager en ketenadviseur

Een bijdrage leveren aan innovatie

Als projectondersteuner houd ik me bezig met voorbereiden en uitvoeren van organisatorische en administratieve ondersteuning aan het team. Ik plan en organiseert werksessies samen met de projectleiders. Ik stel stukken op, bereid presentaties voor en verstrek informatie aan alle betrokkenen. Ook help ik mee met het uitwerken van (beleids-)stukken en het uitvoeren van deskresearch en analyses. Ik vind het leuk om ervoor te zorgen dat het team en de klanten waar we voor werken op een fijne locatie, met goed en mooi materiaal samen kunnen werken aan innovatietrajecten. En dat ik daar met mijn voorwerk, meedenken en ondersteuning een mooie bijdrage aan kan leveren.

Docendo discimus – door te onderwijzen leren we zelf (Seneca)

Leren staat niet alleen aan de basis van ons leven, maar blijft continu een belangrijke rol spelen. Nieuwe kennis opdoen, vaardigheden verfijnen of anderen helpen om hun eigen positieve leerervaring te hebben: leren is levensverrijkend. De onderwijssector in het bijzonder is daarbij onmisbaar en de impact die deze sector heeft is wat mij fascineert en drijft in mijn werk.

Met plezier werk ik als projectmanager bij ManageMind Group aan verschillende innovatietrajecten in het onderwijs. Hierin komt mijn ervaring op het gebied van projectcoördinatie, het verbinden van verschillende partijen, coaching binnen innovatietrajecten en mijn nieuwsgierig en leergierig karakter goed van pas.  Ik ben graag betrokken bij groepsprocessen en vind het belangrijk om te proberen vanuit een begeleidende rol en vanuit de gezamenlijke bedoeling en inhoud tot consensus te komen. Daarnaast ben ik graag op de atletiekbaan, de weg of in het bos te vinden om hardloopkilometers te maken. Daarin zie ik veel parallellen met onderwijsinnovatie: elke route heeft stukken bergop en heuvelaf, bochten naar links en rechts en stukken rechtdoor met wind mee of tegen, maar bij de finish heb je altijd samen een doel bereikt. Het is mooi om voor verschillende opdrachtgevers mee te mogen denken over het pad dat zij kunnen bewandelen om hun eigen doelen te behalen. Dat we dit met een breed scala aan diensten kunnen vormgeven en begeleiden is inspirerend.

Inspire – believe – achieve

As a visual designer at ManageMind Group, I love to translate complex concepts and stories of projects and challenges, into captivating visual designs for different target groups. I support and enhance communication processes with visuals, illustrations and animations, that are easy to navigate yet, intriguing and thought-provoking.
Working on new and fresh ideas and concepts energizes me, as well as handling complex and challenging tasks. Continuously improving, delivering quality and using our creativity to its full potential, is what I aim to achieve. In specific assignments, to make most of my designs, I make smart use of my network. Together with colleagues, I strive to achieve the right tone of voice and approach. This enables us to deliver visual solutions and designs that connects people, enables dialogue and which creates an impact that lasts.