Ons team

Ons team bestaat uit onderwijskundigen, programma- en verandermanagers, adviseurs en onderzoekers, met ieder hun eigen expertise op het gebied van verandertrajecten, implementatie en procesoptimalisatie.


Samen met bestuur, directie en teams werken aan goed onderwijs van nu en bouwen aan het onderwijs van morgen

Nieuwe concepten ontwikkelen, beweging en groei stimuleren, impact realiseren of samen complexe opgaven tackelen: Het zijn de uitdagingen die ik het meeste waardeer in mijn werk als innovatie- en verandermanager. Samen met bestuur, directie en teams werken aan goed onderwijs van nu en bouwen aan het onderwijs van morgen. Verbeelden, ontwerpen, creëren, leren, veranderen en verbinden zijn hierin werkwoorden die bij mij passen.

Ik ben een ervaren manager van transitieprojecten in nationale en internationale onderwijs- en ontwikkeltrajecten. Als betrokken co-creator werk ik graag samen met teams aan onderwijsinnovatie, leven lang leren en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten en curricula. Het liefst begeleid ik deze transities in de context van ecosystemen, daar waar onderwijs samenwerkt met bedrijfsleven en overheid aan maatschappelijke opgaven.

Mijn focus ligt op de ontwikkeling van vernieuwende onderwijskundige systemen en het realiseren van vergaande samenwerking in de regio. Ik denk en werk vanuit gedeelde ambities, via conceptuele vormgeving naar ervaren in de praktijk om zo concrete veranderingen te realiseren. Ik geef dit vorm via de ManageMind aanpak: proces- en planmatig, met oog voor doelen en voortgang om houvast te geven aan deze complexe verandertrajecten. Ik hecht daarbij waarde aan het in samenhang brengen van alle processen en het optimaal benutten van leermomenten: zowel voor mijzelf, het team en onze opdrachtgevers.

Mijn uiteindelijke doel: loslaten. Want niets mooier dan het moment waarop jouw organisatie en mensen zelf het roer in handen nemen en de ingezette koers succesvol vervolgen.

Door ieder in zijn kracht te zetten kunnen we met elkaar de veranderingen vormgeven en ons eigen maken: deze kracht zoek ik graag samen met mensen op

Samenwerkingen aan gaan, veranderproces doorlopen, weerstand ombuigen, successen vieren: het zijn processen in mijn werk waar ik enthousiast en energiek van word. In mijn werk als verandermanager zoek ik met collega’s, directie en teams naar oplossingen en mogelijkheden. Door ‘echt’ met elkaar samen te werken kom je verder. Hierin ben ik ondernemend, creatief, analytisch en overtuigend maar bovenal een teamspeler.

Mijn expertise zit in het kunnen combineren van zowel onderwijs- als leerprocessen als verandertrajecten en coaching. Hierin werk ik met verschillende teams samen aan diverse vernieuwingen; waarbij het conceptueel denken en overgaan tot acties in meerdere projecten en programma’s heb mogen begeleiden. Als coach leg ik mijn focus op het realiseren van ontwikkeling via persoonlijk of team-maatwerk. Ik kies voor een pragmatische insteek om het traject naar het behalen van doelen en verandering te ondersteunen.

Mijn persoonlijke drijfveer, is via coaching mensen en teams het lef geven nieuwe uitdagingen aan te gaan en concrete doelen te realiseren.

When you focus on learning, achievement is the byproduct.

In mijn rol als projectmanager richt ik me voornamelijk op onderwijsontwerp, -innovatie en ontwikkeling. Ik combineer hierin de doelstellingen en visie van de organisatie met nieuwe onderwijsconcepten. Met plezier begeleid ik teams en afdelingen door alle onderliggende processen. Ik werk, mede door mijn achtergrond in psychologie, vanuit betrokkenheid en verbinding van zowel personen als processen en kwaliteiten.
Ik specialiseer mij in de werking van organisaties en hoe hierin veranderingen op de meest efficiënte, gezonde en kwalitatieve manier vorm geborgd worden. Deze processen vragen om een passend aanpak, het stellen van de juiste vraag, flexibiliteit, maatwerk en een luisterend oor.
Daarnaast schrijf ik vanuit mijn rol als adviseur diverse beleid- en adviesstukken. Uiteraard op basis van gedegen onderzoek en stevige analyses.
Bij ManageMind Group werk ik aan complexe vraagstukken op een creatieve, vernieuwende en vooral persoonlijke wijze. Ik leer elke werkdag weer bij. Dat staat centraal in alle trajecten die wij doorlopen samen met onze opdrachtgevers, partners en collega’s: samen blijven ontwikkelen.

Nina Perumal

Projectmanager en Adviseur

Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn – Benjamin Franklin

Als projectmanager ligt mijn kracht in het open aangaan van nieuwe trajecten. Ik luister, denk mee, geef richting aan het proces en houd rekening met verschillende teamleden, hun rol en inbreng. Mijn doel is om sterke samenwerkingen te realiseren en de betrokkenen eigenaarschap te laten voelen, waardoor ze vervolgens zelf het geleerde kunnen implementeren en borgen.
Mijn focus ligt op het begeleiden van diverse ontwikkeltrajecten binnen zowel onderwijs als netwerkstructuren: van de implementatie van een nieuwe opleidingen tot de duurzame herinrichting van leeromgevingen. Mijn kracht ligt in het monitoren en volgen van projecten en processen. Als actieve observator monitor en volg ik diverse projecten om de voortgang te bewaken en versnellers en vertragers in kaart te brengen. Dit zet ik in om tot leren en modelvorming te komen. Deze nieuwe inzichten zorgen voor verbetering en neem ik mee in de volgende projecten die ik begeleid. Daarnaast schrijf ik vanuit mijn rol als adviseur diverse beleid- en adviesstukken.
Door mijn werkzaamheden bij ManageMind Group krijg ik de kans om direct en indirect bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs in ons land. Wij als ManageMind Group gaan geen uitdaging uit de weg en daar draag ik met veel plezier aan bij.

Woody Maijers

Innovatiemanager en ketenadviseur