Groen Ondernemerschap

,

Groen ondernemen

Het verkenningsprogramma Groen Ondernemen, voeren we uit in opdracht van Groenpact en Ministerie LNV. Dit programma heeft als doel de kansen en mogelijkheden te verkennen voor het heroriƫnteren van het ondernemerschapsonderwijs in de groene sector op de voortdurende transities en uitdagingen binnen de sector.

De noodzaak tot verkenning: De groene sector bevindt zich in een dynamische omgeving, gekenmerkt door transities zoals het Klimaatakkoord, de duurzame ontwikkelingsdoelen en wijzigende wet- en regelgeving. Om te komen tot een toekomstgericht onderwijsaanbod is het van belang om een diepgaand begrip te hebben van de veranderende context en de behoeften van de toekomstige groene ondernemers.

Onze aanpak: Het verkenningsprogramma combineert gedegen literatuur- en trendonderzoek met expertconsultaties, workshops, een landelijke hackathon (“Hack de toekomst”) en een conferentie (“Voorbereid de toekomst”). Dit resulteert in een analyse van de toekomst van de groene sector, waarmee concrete aanbevelingen worden ontwikkeld voor de toekomst van het ondernemerschapsonderwijs. De inzichten worden beschikbaar gesteld via compacte leereenheden binnen de mini-MOOC Groen Ondernemen. Deze is beschikbaar via de website van Groenpact: https://www.groenpact.nl/versnellingsprogramma/groen-ondernemen

Het verkenningsprogramma loopt van augustus 2023 tot juni 2024. De bevindingen worden gepresenteerd in een eindadvies dat in mei 2024 beschikbaar zal zijn.

Blijf op de hoogte: Volg ons op LinkedIn voor updates over het verkenningsprogramma Groen Ondernemerschap en de verdere ontwikkeling van toekomstgericht onderwijsaanbod voor de groene sector.