Innovatiepact

Innovatiepact Greenport

Dashboardontwikkeling en begeleiding CoP ,

Het glastuinbouwcluster moet zich voortdurend blijven vernieuwen om antwoorden te kunnen bieden op ontwikkelingen binnen de (inter-)nationale markt, maatschappij en technologie. Verschillende partners binnen Greenport geven gezamenlijk uitvoering aan de strategie Feeding & Greening the Mega-Cities. Deze strategie sluit naadloos aan op de Sustainable Development Goals (SDG) en op de Greendeal waar de Europese Unie aan werkt.

In 2018 is het Innovatiepact gestart. Het Innovatiepact heeft als doel het ontwikkelen van een innovatie-ecosysteem in de regio waarbij bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken aan het oplossen van complexe opgaven, waarbij gericht wordt op doorbraakinnovaties. Het innovatie-ecosysteem is een netwerk waarin veelvuldig met elkaar thematisch samengewerkt wordt om gedeelde doelen, bijbehorende werkplannen en projecten te bewerkstelligen. Innovatiepact kent 13 verschillende thema’s.

ManageMind Group is in dit project verantwoordelijk voor de dashboard-ontwikkeling voor het Innovatiepact. We richten ons op de 13 afzonderlijke thema’s met de Community of Practices (CoPs) die aan deze thema’s gekoppeld zijn. We kijken naar de ambities en het waarmaken van deze ambities van de 13 thema’s. Het dashboard zal door het kernteam en de CoPs worden gebruikt als sturingsinformatie. Er kan met de informatie uit het dashboard gestuurd worden op de inrichting en het functioneren van de CoP, op het realiseren van de ambities en de impact van het thema, en op de financiële positie van het thema.