RIF Groen Onderwijscentrum (GO2)

,

Rol: Begeleiden van het schrijfproces voor de RIF-aanvraag en programmamanager van RIF.

Project: De PPS GO2 (Publiek Private Samenwerking GO2) is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid en onderwijs (triple helix) in de regio Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek, en Boskoop. Het richt zich op complexe maatschappelijke opgaven rondom ‘feeding and greening mega cities’, met thema’s als voedselzekerheid, klimaatbestendigheid, biobased en circulaire economie, energie en vergroening. De Nederlandse tuinbouwsector speelt hierin een sleutelrol door geavanceerde technologie en kennis te leveren.

Impact: PPS GO2 focust op het ontwikkelen van Human Capital, essentieel voor duurzame en slimme oplossingen. Dit omvat initieel onderwijs (jonge mensen opleiden met 21st century skills), Leven Lang Ontwikkelen (doorontwikkeling van professionals), en kennisontwikkeling (bijdragen aan innovatie en onderliggende kennis). Het doel is om voldoende goed opgeleide jongeren aan te trekken en te behouden in de teeltsector en om het imago van de sierteeltsector te verbeteren. Door intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen, ondernemers en gemeenten worden oplossingen gezocht voor regionale maatschappelijke vraagstukken, waarbij duurzaamheid, techniek, innovatie en cross-sectorale samenwerking centraal staan. De RIF-aanvraag ondersteunt deze doelen door financiële middelen te bieden voor het realiseren van een duurzame publiek-private samenwerking en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.