mboRijnland

mboRijnland

Ontwikkeling van een (internationaal) ecosysteem ,

mboRijnland wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan grote maatschappelijke opgaven die spelen in de verschillende regio’s waar mboRijnland is gevestigd. Bij de start van dit traject voerde mboRijnland projecten uit samen met bedrijfsleven en overheid, gericht op duurzaamheid. Binnen deze projecten werd nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, veelal op projectbasis in individuele en groepsgerichte opdrachten voor studenten. Multidisciplinaire samenwerking en flexibilisering in het onderwijs zijn daarbij al de norm. mboRijnland wenste een hernieuwde ambitie te formuleren met een doorontwikkeling naar de volgende stap: de ontwikkeling van ecosystemen, als vliegwiel voor het oplossen van maatschappelijke problemen en als vehicle om de innovatiekracht te versterken. ManageMind Group heeft hierbij een proces ingericht ter ontwikkeling van een (internationaal) ecosysteem dat regio-overschrijdend werkt.