Hogeschool Inholland Delft

Hogeschool Inholland Delft

Zelfevaluatie rapportage , Delft

Onderzoek naar het functioneren van een opleiding is een belangrijk thema in het hoger onderwijs. Hogescholen voeren zelfevaluaties uit, ten behoeven van audits en accreditaties. Voor team Dier binnen Hogeschool Inholland ligt er de opdracht om een zelfevaluatierapportage op te leveren. Om deze rapportage tot stand te laten komen, is onze hulp ingeschakeld.

Wij halen input op bij het team, middels interviews, georganiseerde bijeenkomsten en werksessies. De verworven informatie zal door ons worden verwerkt in een rapportage, waarbij verschillende wijzen van aanlevering worden gehanteerd.

Samen met team Dier wordt het rapport aangepast, aangevuld en gereed gemaakt voor de audit.

Locatie

Delft - Nederland

Periode

April 2021 – heden

Rol ManageMind Group

Kwalitatief onderzoek, procesbegeleiding