Lang Leven Ontwikkelen (LLO)

Lang Leven Ontwikkelen (LLO)

Yuverta ,

De huidige maatschappij kent vele veranderingen en stelt eisen aan de (toekomstige) professional, betreffende de nodige kennis en vaardigheden. Dit vraagt om de nodige flexibilisering van het onderwijs en een focus op leven lang ontwikkelen (LLO) d.m.v. een efficiënt en effectief onderwijsaanbod. Vanuit het gedachtegoed van het initiatief Education as a Service, is samen met Yuverta gekeken naar de mogelijkheid tot vormgeving van LLO. Dit betreft de uitwerking van een passend onderwijskundig model met onderliggende modulaire eenheden, cursussen, online leren en opleidingen én een nieuwe vorm van samenwerking. Om dit te realiseren hebben wij teams begeleid, passende onderwijseenheden ontwikkeld en diverse pilots ingericht.