Yuverta

Yuverta

Strategisch AdviesPlan Huisvesting ,

Yuverta is ontstaan uit een fusie tussen Wellantcollege, Helicon en CITAVERDE college. Door de fusie ontstond een gezamenlijke huisvestingsportefeuille van 53 locaties. ManageMind Group heeft in samenwerking met een partner een strategisch advies ontwikkelt om toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van deze huisvestingsportefeuille te bewerkstelligen. Het optimaal betrekken van de betrokken personen binnen de 3 organisaties is van cruciaal belang gebleken in dit proces. We zijn gekomen tot een scherp en impactrijk advies voor het bestuur van Yuverta op locatie- en op concernniveau.