Design Weeks

Koning Willem I College ,

Rol: Organisatie en begeleiding van design weeks voor projectleiders en designteams.

Project: Bij het Koning Willem I College organiseren we design weeks om projectleiders en designteams te helpen bij het ontwerpen van modulair en flexibel onderwijs dat aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt en de beleefwereld van studenten. Deze weken zijn gericht op het creƫren van onderwijs dat toekomstbestendig is en inspeelt op maatschappelijke transities.

Impact: De design weeks leiden tot innovatieve onderwijsmodellen die beter aansluiten bij de actuele en toekomstige eisen van de arbeidsmarkt. Dit draagt bij aan een meer flexibele en relevante onderwijservaring voor studenten, en versterkt de positie van het Koning Willem I College als voorloper in onderwijshervorming.