RIF Waterroute

,

Rol: Begeleiden van het schrijfproces voor de RIF-aanvraag en programmamanager van RIF.

Project: De PPS Waterroute (Publiek Private Samenwerking Waterroute) is een samenwerkingsverband bestaande uit drie partijen: ondernemers, overheid en onderwijs, ook wel triple helix genoemd. Deze samenwerking richt zich op de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden. De PPS Waterroute heeft als doel het imago van de regionale watersector te vergroten door de omvang (naar schatting 12.000 werknemers) en de uitdagingen van de arbeidsmarkt zichtbaar te maken.

Impact: Door intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen, ondernemers en gemeenten worden gezamenlijke oplossingen gezocht voor regionale vraagstukken. Duurzaamheid, techniek, innovatie en cross-sectorale samenwerking spelen hierbij een cruciale rol. De PPS Waterroute versterkt de regionale watersector door het stimuleren van innovatieve oplossingen en duurzame initiatieven, en draagt bij aan de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de sector als werkgever. Dit project bevordert de ontwikkeling van talent en ondersteunt duurzame economische groei in de regio.