Wellant College

Wellant College

4Buitenruimte ,

Op de vier hoofdlocaties van de vier regio’s van Wellant (Aalsmeer, Dordrecht, Houten en Rijswijk) is het afgelopen jaar gewerkt aan de profilering van de locatie en ontwikkeling van de Buitenruimte. Om ervoor te zorgen dat er samenhang, integraliteit en leren plaatsvindt tussen de processen en de resultaten van de vier regio’s, is het programma ‘4Buitenruimte’ ingericht. Het programmateam stroomlijnt de ontwikkelingen en vliegt het proces integraal aan. In dit programma is per regio een profiel opgeleverd en vastgesteld. Ook de gezamenlijke ‘4Buiten uitstraling’ is geïdentificeerd.

Het programma komt in de derde fase: de uitvoeringsfase. Daarmee veranderen de activiteiten, de taken en posities van de betrokkenen. In dit uitvoeringsplan worden de programmalijnen beschreven, de onderliggende activiteiten en de profielen en posities van de verschillende betrokkenen, alsmede de governance van het programma. Dit uitvoeringsplan stelt de projectteams afzonderlijk en het programmateam als geheel in staat om daadkrachtig en slagvaardig op te treden.

Locatie

Periode

Rol ManageMind Group