Blended learning – Beleid

Blended learning – Beleid

Blue Green Cities & Environment ,

Blue Green Cities & Environment (BGC&E) kent de ambitie elke leerling/student optimaal te begeleiden in het ontwikkelen van zijn/haar talenten. Dat wordt gerealiseerd door toekomstgericht onderwijs dat voortdurend wordt aangepast op ontwikkelingen in de buitenwereld en optimale begeleiding in talentontwikkeling. Om deze belofte te realiseren, is het onderwijsconcept Blended Learning gekozen. ManageMind Group heeft het onderwijskundige concept beschreven, toegespitst op de vraag van BGC&E. Daarnaast hebben we de complexiteit en gevolgen geduid en hebben we een advies uitgebracht op vier niveaus: instelling, regio, locatie en domein.