Duurzaam LLO

Duurzaam LLO

,

Het tuinbouwcluster staat voor grote opgaves en transities. Continue ontwikkeling van de sector en de betrokken mensen is noodzakelijk. Dit vraagt om het duurzaam organiseren van LLO voor de sector. Door samen te leren, werken en innoveren komen er nieuwe idee├źn en oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van nu, en de toekomst. Werken aan transities is complex omdat het proces en het antwoord nog onbekend zijn. Het vraagt naast vakkennis ook om brede vaardigheden waarbij je samen met anderen leert. Tijden van transities zorgen ook voor systeemverandering van het onderwijs. In het nieuwe systeem, staat collectief leren, werken en innoveren centraal. Samenwerken en pionieren is nodig in dit proces. Dit vraagt om het duurzaam organiseren van LLO voor de sector.

Als ManageMind Group hebben we het ontwikkelproces begeleid en gewerkt aan een monitoringsopzet. Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met experts, wat ons een goed inzicht gaf in hun visie op de toekomst van het tuinbouwcluster. Deze interviews legden een strategische basis om de ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt te begrijpen en hoe duurzaam Leven Lang Ontwikkelen (LLO) hierop kan inspelen. Met deze kennis zijn we de dialoog aangegaan en hebben we een adviserende rol gespeeld in de doorontwikkeling van duurzaam LLO voor de tuinbouwsector, waarbij de focus lag op een manier van leren, werken en innoveren.