Fusievoorbereiding zone.college

,

Het zone.college is ontstaan uit een fusie tussen de twee AOCs, De Groene Welle en AOC Oost. Ons team heeft het fusieproces in de voorbereidende fase begeleid. We zijn gestart met het voeren van verkennende gesprekken en maken van een scan van de fusiemogelijkheden. Daarbij hebben we gekeken naar de aanleiding voor de fusie, wat de fusie zou opleveren en hoe de organisatiestructuur eruit zou kunnen zien. Naast de inhoudelijke begeleiding, hebben we met name de gespreksvoering begeleid tussen de directieleden onderling en gesprekken tussen directie en bestuur.