TU/e innovation Space

TU/e innovation Space

Strengthening Research and Education ,

De TU/e ​​leidt de ingenieurs van de toekomst op. TU/e innovation Space werkt aan de nieuwe onderwijsmodellen om de ingenieurs van de toekomst op te leiden. Ingenieurs van de toekomst zijn mensen die werken aan maatschappelijke uitdagingen en ondernemend zijn. Een van de nieuwe onderwijsmodellen is Challenge Based Learning (CBL). Binnen CBL werken studenten in een interdisciplinaire samenwerking aan diverse uitdagingen die aangedragen worden door onderzoekers of het bedrijfsleven. Binnen CBL komt samenwerking tussen onderzoek en onderwijs tot stand. Als onderzoek en onderwijs een sterke samenwerking hebben, voegt dat waarde toe aan onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en het leren van studenten.

ManageMind Group werkt samen met TU/e innovation Space en het Intelligent Lighting Institute (ILI) aan de beantwoording van de volgende vraag: “Wat is er nodig om een ​​sterke band te vormen tussen interdisciplinair onderzoek en onderwijs?”

We zijn het project gestart met het in kaart brengen van de geschiedenis en de huidige situatie van CBL. Op basis van deze inzichten zijn we gaan bouwen aan het verbeteren van de uitvoering van CBL. Daarnaast denken we op strategisch niveau na over de missie van de TU/e, de positionering van TU/e innovation Space binnen de TU/e ​​en de bijdrage van samenwerking tussen onderzoek en onderwijs aan het realiseren van de missie van TU/e ​​en TU/e innovation Space. Het eindresultaat is een toolkit voor bestaande en opkomende thematische ecosystemen, om de link tussen onderzoek en onderwijs te versterken op basis van de inzichten en interventies die in het project worden uitgewerkt, en om de strategische positionering van de organisatie in kaart te brengen.