Blauwe Hotspot Dordrecht

Blauwe Hotspot Dordrecht

Yuverta ,

Blauwe Hotspot Dordrecht is dé community voor studenten, docenten en professionals uit het blauwgroene domein die zich specifiek richt op de thema’s ‘Water, Groen, Bodem & Klimaat’. De Blauwe Hotspot vormt zo een ontmoetingsplek (zowel online als op een fysieke locatie) waar kennis gedeeld kan worden over deze thema’s. In Blauwe Hotspot kunnen jongeren en volwassenen opgeleid worden tot mensen die de vaardigheden en kennis hebben om te werken aan (inter)nationale klimaatvraagstukken.

Wij zijn als team betrokken bij de ontwikkeling van de Blauwe Hotspot. We begeleiden de strategische positionering van de Blauwe Hotspot en we monitoren de doorontwikkeling, zodat dit uiteindelijk leidt tot het realiseren van de gestelde doelen.

Daarnaast begeleiden we de opstart van het practoraat dat voortkomt uit de Blauwe Hotspot. In het practoraat wordt onderwijs ontwikkeld samen met partners op basis van co-creatie en gedeeld eigenaarschap met het bedrijfsleven en hybride docenten.