Fusie Yuverta

,

In 2019 is de basis gelegd voor de fusie van 3 AOCs (Helicon, Wellant en Citaverde) tot Yuverta. Als team hebben wij een belangrijke rol gespeeld in het proces van de voorbereiding van de fusie tot en met de herinrichting van de nieuwe organisatie. We zijn betrokken geweest bij alle fases van de fusie, van de start, tot de bestuurlijke fusie, tot de organisatorische fusie en de inrichting van de nieuwe organisatie. Hoewel we op specifieke onderdelen een bijdrage hebben geleverd, zijn we ook gevraagd de grote lijn te bewaken, waarbij alignment in alle lagen van de organisatie een belangrijk aandachtspunt is.

In de voorbereidingsfase hebben wij een adviserende rol gehad, vooral vanuit onze expertise op het gebied van innovatie. Op onderwijskundig vlak hebben we een bijdrage geleverd aan de onderbouwende inhoudelijke stukken, met name voor de voorbereiding van fusie-effectrapportage (FER). Daarnaast hebben we het strategisch koersdocument mede vormgegeven. Verder begeleiden en adviseren wij vanuit veranderkundig oogpunt op bestuurlijk- en directieniveau en helpen we diverse afdelingen bij de inrichting van de nieuwe organisatie.