Kenniskringdiners

Groene sector ,

Rol: Organisatie en facilitering van informele dialogen.

Project: De kenniskringdiners bieden een informele setting waarin de groene sector – bestaande uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid – met elkaar in gesprek gaat over actuele ontwikkelingen. Deze diners dienen als platform voor het bespreken van hoe de sector kan inspelen op veranderingen, hoe hiermee om te gaan en wat deze betekenen voor de toekomst. We onderzoeken hoe de samenwerking versterkt kan worden om beter in te spelen op deze ontwikkelingen.

Impact: Door middel van dialoog blijven de verschillende partijen in verbinding met elkaar. Dit bevordert onderlinge verbondenheid, samenwerking en kennisuitwisseling.. De kenniskringdiners dragen bij aan een sterkere, meer adaptieve groene sector die voorbereid is op toekomstige uitdagingen, en ondersteunen de bredere transitie binnen GroenPact.