SBB

SBB

Beroepsprofiel medewerker dierverzorging ,

Het werkveld van de (vakbekwaam) medewerker dierverzorging is constant in beweging. Dit vraagt om up-to-date kennis en vaardigheden van de startende professional.

Om ervoor te zorgen dat opleidingen goed aansluiten bij het werkveld, wordt er onderzoek gedaan naar ontwikkelingen en trends in de dierensector, de arbeidsmarktpositie van de dierverzorger, de huidige aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld en de samenwerking tussen scholen en leerbedrijven. In dit onderzoek vormden diepte-interviews met professionals uit het werkveld de basis.

Naar aanleiding van deze interviews is een koppeling gemaakt met vooronderzoek en is een rapportage geschreven. Op basis van de bevindingen, is het beroepsprofiel van de (vakbekwaam) medewerker dierverzorging vernieuwd.

Locatie

Nederland

Periode

Juni 2020 - September 2020

Rol ManageMind Group

Kwalitatief onderzoek