Duurzame Skills

Goldschmeding Foundation ,

Duurzame Skills, een project uitgevoerd voor de Goldschmeding Foundation, heeft als voornaamste doel het begrijpen van de rol van duurzame vaardigheden binnen het onderwijs-, de zorg- en technieksectoren. Het streven is om ervoor te zorgen dat de huidige studenten over vijf jaar beschikken over de juiste vaardigheden voor een toekomst die in het teken staat van duurzaamheid. ManageMind Group heeft hierbij de taak op zich genomen om definities vast te stellen en kaders te schetsen voor duurzame vaardigheden, gebaseerd op grondig onderzoek.

De centrale maatschappelijke thema’s die we tackelen zijn arbeidstekorten, de overgang naar duurzame energie en grondstoffentransities, en de uitdaging van vergrijzing. Door de duurzame vaardigheden voor de toekomst in kaart te brengen, draagt dit project bij aan het vervullen van de behoeften binnen deze cruciale sectoren. Een stap in de richting van een duurzamere en vaardigere en wendbare werknemers van de toekomst!