Kennis op Maat

Wageningen University & Research en Yuverta ,

Het project “KoM”, een mooie samenwerking tussen Kennis op Maat, Wageningen University & Research en Yuverta, heeft als ambitie om onderzoek/kennis beschikbaar te stellen ten behoeve van handelingsperspectief van MKB’er. Daarvoor gaan we gezamenlijk ontwikkelingen binnen Nature Based Solutions en duurzaamheid doorvertalen naar skills van huidige en toekomstige medewerkers. Concreet zijn hiervoor lesmodules ontwikkeld voor MBO Niveau 3 en 4 én bedrijfsleven. Deze modules zijn specifiek gericht op actuele maatschappelijke thema’s, zoals klimaatverandering, duurzaamheid, Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en de dynamiek van de arbeidsmarkt. Zo bereiden we studenten én professionals effectief voor op het toepassen van Nature Based Solutions, met modules die een positieve impact hebben op de maatschappij als geheel.

Samen met de opdrachtgevers bundelen ook Stadswerk, Stichting Steenbreek en Groen Kennisnet met ons hun krachten om expertise te delen en gezamenlijk lesmodules te ontwikkelen. Deze vorm van samenwerking overstijgt de grenzen binnen het onderwijs.

Het project KoM draagt bij aan de overdracht van relevante kennis en vaardigheden aan studenten voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Samen streven wij naar een toekomst waarin onderwijs en samenleving hand in hand gaan om innovatieve oplossingen te creëren!