Onderzoekend Leren

Onderzoekend Leren

Lentiz ,

Dit project streeft ernaar vernieuwing binnen het docententeam Paard te bevorderen door middel van onderzoekend leren, met als hoofd doel de verrijking van het Lentiz-onderwijs. Het sluit goed aan bij de nieuwe Paarden Campus van Lentiz, die gericht is op onderwijsvernieuwing.

Belangrijke maatschappelijke thema’s zoals ‘Leren voor morgen’, ‘Opleiden voor de toekomst’, en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden vormen de kern. Het project draagt bij aan deze thema’s door zowel studenten als docenten aan te moedigen om op een onderzoekende manier te leren en brede vaardigheden voor de toekomst te ontwikkelen.

ManageMind Group speelt een rol in onderwijskundige begeleiding, veranderingsmanagement, innovatie en coaching. Uitdagingen omvatten de leercurve, zelfs voor docenten, en het vereist inzet en ervaring om deze uitdagingen te begrijpen en aan te gaan. Ook partners zoals Gardon zijn nauw betrokken bij deze campus.

De voortgang van het project wordt transparant gecommuniceerd door de docenten, die zelfstandig met de nieuwe aanpak aan de slag kunnen. Samen streven toekomst vol vernieuwing, waar leren niet slechts een pad is, maar een avontuur dat bijdraagt aan de groei van zowel studenten als docenten.