Greenflow

,

Voor een grote groep (potentiële) arbeidskrachten is het behalen van een mbo-diploma niet vanzelfsprekend en/of haalbaar. Hoewel deze groep vaak over waardevolle vaardigheden en potentieel beschikt, kunnen ze tegen verschillende obstakels aanlopen bij het volgen van een opleiding en het vinden van werk.

Yuverta ontwikkelt in samenwerking met Instituut Broers vanuit de ‘subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs in de derde leerweg’ een vernieuwende en flexibele leerlijn voor praktisch lerende deelnemers, en biedt daarmee nieuwe kansen voor ontwikkeling en scholing. Het ontwikkelde curriculum en de methodiek van leren sluit beter aan op de leerstijl en het leervermogen van de deelnemer. Focus ligt hierbij op het vergroten van het lerende vermogen van de praktijkbegeleiders binnen de bedrijven.

Wij nemen in dit project de rol van projectleider onderwijs aan met twee essentiële taken: het vormgeven van de onderwijsvisie en de daadwerkelijke ontwikkeling van de het onderwijs. We creëren met het project een optimalere leercultuur, wat de kansen op een duurzamere arbeidsrelatie vergroot.