Onderzoeken, adviseren en leren

Onderzoek

We leveren betrouwbare en onafhankelijke onderzoeksuitkomsten die inzicht en handelingsperspectief bieden voor strategische keuzes en beleidsbeslissingen. Dit onderzoek vindt met name plaats op de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen, thema’s die ertoe doen. Zo helpen we jou om het onderwijs beter, duurzamer, innovatiever en leuker te maken.

Door de jaren heen hebben we gewerkt aan zowel kwantitatief onderzoek (vaak met desk research, online vragenlijsten of data analyses) als kwalitatief onderzoek (via panels, groepsgesprekken en/of diepte-interviews). Zowel in Nederland als in het buitenland hebben we ervaring met het uitvoeren van onderzoek. Voor individuele onderwijsinstellingen, maar ook voor brancheorganisaties, ministeries en samenwerkingsverbanden. Vooral onderzoekstrajecten als basis voor onderwijsinnovatie of veranderaanpakken vinden we interessant en dragen we graag aan.


Adviseren

Door onze jarenlange ervaring in verschillende sectoren kunnen we als ManageMind Group gedegen advies ontwikkelen op al onze expertisegebieden. Gericht op een tal van invalshoeken en binnen een breed terrein van onderwerpen, brengen wij regelmatig adviezen uit aan organisaties, bedrijven en medewerkers. Uiteraard in samenwerking met jou als vraagsteller. Onze adviezen zijn gebaseerd op de vraag achter de vraag, passend bij de visie en ambities van het betreffende bedrijf. Deze adviezen worden aangevuld met mogelijke scenario’s en praktische handvatten waarmee je direct stappen kan zetten tot verandering, ontwikkeling en verbetering.


Volgen en leren

Monitoren van innovaties, projecten of verandertrajecten is belangrijk. Vaak is het een onderdeel waar weinig enthousiasme voor is en wat nogal eens onderaan het lijstje bungelt. Wanneer je monitoring niet alleen inzet om je projectresultaten en financiële status te verantwoorden, maar vooral als tool om tot inzicht en leren te komen, brengt het een enorme kwaliteit en efficiëntie slag in je projecten. Wij helpen je graag om monitoring in te zetten voor het volgen van verander-, ontwikkel-, en innovatietrajecten en het realiseren van leren met en van elkaar. We richten een volgsysteem in om a. processen binnen de pilot en trajecten te versnellen en ondersteunen, b. om de opgedane ervaringen en inzichten te transfereren naar algemene modellen, methodes en handleidingen voor opschaling en c. voor rapporteren en verantwoorden.

Voor het volgen en leren hebben we diverse tools ontwikkelt, welke (met eventuele aanpassingen) gebruikt kunnen worden voor een breed scala aan projecten. Zo werken we volgens het door ons ontwikkelde V10 model voor volgen en hebben we een digitaal volgsysteem ontwikkeld (trackandchange.nl). Dit systeem kan op een snelle en efficiënte manier data ophalen wat als basis dient voor werksessies en community’s of practice (CoP/L). Als onderdeel van projecten organiseren we regelmatig CoP/L sessies. Met elkaar bespreken we de bevindingen uit het volgsysteem, reflecteren, verkennen en werken we interactief aan interventies voor versnelling. Het volgen en monitoren van deze trajecten geeft waardevolle informatie, die we gebruiken voor het optimaliseren van het traject.

Volgen en verbeteren