Onderwijskundige innovatie

Het onderwijs is altijd in beweging. Ontwikkelingen in de maatschappij, innovaties in de arbeidsmarkt nieuwe producten of processen in het bedrijfsleven of veranderend beleid vanuit de overheid: al deze ontwikkeling hebben effect op het onderwijs. Zowel op de onderwijskundige en didactische vormgeving van het onderwijs als op de inhoud van de opleidingsportefeuille.

Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat ze responsief zijn en klaar staan om mee te bewegen met de maat van de buitenwereld. Een hele uitdaging, zeker als je bedenkt dat snelheid cruciaal terwijl het innoveren van onderwijs een heel proces is en daarna meestal pas gestart wordt met opleiden.


Zo zet de overheid in op kansengelijkheid en diversiteit, sociale inclusie, maatwerk, flexibilisering en leven lang ontwikkelen. Wordt het ‘leren leren’ steeds belangrijker voor het verwerven en toepassen van nieuwe kennis en met name vaardigheden. Zijn samenwerken, cross-sectoraal werken en soft skills essentieel in de arbeidsmarkt van nu de nabije toekomst. En is blended learning, waarbij modellen worden toegepast waar een combinatie gemaakt wordt van o.a. online en offline onderwijs, de nieuwe norm.


Wij helpen onderwijsteams deze ontwikkelingen vorm te geven in nieuwe onderwijsconcepten, of juist heel pragmatisch een plek te geven in het curriculum van opleidingen. Ons team is sterk in innoveren, concept-ontwikkeling en het vertalen van gedachtegoed naar concrete vormgeving van opleidingen of cursussen. Samen met de onderwijsteams werken we aan het ontwikkelen en integreren van vernieuwende onderwijsconcepten, didactische modellen en de toepassingen hiervan door middel van (her)inrichting van het onderwijs en opleidingen. Uiteraard afgestemd op de visie op onderwijs van de organisatie en in samenhang met de organisatiestructuur en -cultuur. We begeleiden niet alleen onderwijskundige innovatietrajecten, maar denken mee in het vorm geven van de leerprocessen van de betrokkenen. Samen resultaatgericht investeren in het onderwijs van de toekomst.


Gerelateerde projecten: