Project- en programmamanagement

Wij worden vaak ingezet als project- en programmamanager om opdrachtgevers te ondersteunen bij complexe verander- en transitietrajecten. Onze expertise ligt in het begeleiden van organisaties en teams in het werken aan oplossingen voor diverse maatschappelijke uitdagingen.


Aanpak

Een van onze eerste taken als programmamanagers is het definiëren van de inhoudelijke opgave en de aanpak van het programma. Dit begint met een grondige analyse van het vraagstuk, de onderliggende problematiek en de grote ambities en onderliggende doelen die gerealiseerd moeten worden. Samen met de betrokkenen, werken we aan een gedeelde agenda, strategie en werkwijze en koppelen hieraan de benodigde input. Daarbij gebruiken we vaak de Theory of Change als leidraad.


Inrichten van de Programmaorganisatie

We richten in samenwerking met alle betrokkenen de organisatie van het programma in. Dit omvat het opzetten van een effectieve programmaorganisatie, het maken van afspraken over rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Maar nog meer het creëren van een inspirerende en betrokken teamsfeer: een context voor leren-werken-innoveren. Hierbij zorgen we voor zowel de systeemkant (structuren en processen) als de (inter)menselijke kant (inspiratie, engagement en samenwerking). Voor elk programma ziet dit er anders uit en richten we de organisatie passend bij de opgave en de betrokkenen in.


Begeleiding uitvoer

Na goedkeuring van het programmaplan sturen we de uitvoering aan. We bouwen aan sterke samenwerkingsrelaties en zorgen voor een systeem waarin iedereen weet wat hem te doen staat en gemotiveerd is om hier vol voor te gaan. Dit is vooral belangrijk in samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties, waar diverse systemen, taal, gebruiken, doelen en belangen samenkomen. We creëren een gedeelde inspiratie en betrokkenheid bij het programma, wat cruciaal is voor het succes ervan.

Bij ManageMind zorgen we ervoor dat programma’s niet alleen succesvol worden opgezet, maar ook effectief worden uitgevoerd, met een blijvende impact op de organisatie en de samenleving.