Beleids- en organisatieontwikkeling


“Het enige dat moeilijker is dan het starten van iets nieuws, is het stoppen van het oude”“Het enige dat moeilijker is dan het starten van iets nieuws, is het stoppen van het oude”


Organisatieontwikkeling

Een gedragen en impactvolle verandering binnen een organisatie begint met inzicht en kennis. (In)zicht hebben op wat er speelt, zowel intern als extern en daar bewust op anticiperen. Waar wil je als onderwijsinstelling aan bijdragen? Welke impact wil je realiseren en hoe kom je dan van het nu naar de geambieerde situatie? Het opzetten van een visie- en strategietraject om vervolgens passende veranderprocessen in te richten op de organisatieontwikkeling, is een hele klus. Niet alleen voor de teams die de verandering en ontwikkeling gaat doormaken, maar ook voor de managers en beleidsontwikkelaars die de verandering vormgeven.

Het realiseren van organisatieontwikkeling gaat niet alleen over het implementeren van nieuw beleid. Het gaat juist over het realiseren van verandering(en) in de organisatie, om succesvol te zijn en te blijven. Zowel op organisatie-, team- als individueel niveau.

Ons team heeft kennis en ervaring met veranderkunde en coaching hebben We weten hoe lastig het is om verschillende organisaties, teams of individuen in een samenwerking bijeen te brengen. Om een gedeelde visie te ontwikkelen, samen een strategie vorm te geven en het verandertraject in te richten om er te komen. Vaak vragen bestuurders en directie om ondersteuning op dit proces. We begeleiden hen hierin: Netwerken, verbinden, integraal werken en regisseren zijn onze sterke punten. We kijken niet alleen binnen, maar ook buiten de organisatie naar kansen en mogelijkheden. Zowel beleidsmatig, bestuurlijk, als operationeel. Als team brengen we onze ervaringen mee uit andere projecten en andere sectoren. Dat levert nieuwe frisse invalshoeken op die waardevol zijn voor organisaties in ontwikkeling. We laten hierbij de bal waar mogelijk altijd liggen bij de organisatie. We faciliteren, stimuleren, motiveren en ondersteunen, maar verandering werkt het beste als deze van binnenuit de organisatie zélf geaccepteerd en geïmplementeerd wordt.


Beleidsontwikkeling

In het proces van organisatieontwikkeling, helpt het om samen nieuw beleid te ontwikkelen. Binnen en tussen teams en verschillende organisatieafdelingen. Wij begeleiden je bij het inventariseren van de opgave en ambitie, het concretiseren van de opdracht, het beschrijven en begeleiden van het proces, en vervolgens de totstandkoming van het beleidstuk. Met onze ondersteuning ontwikkel je beleid dat gedragen wordt binnen de organisatie, waarbij we handvaten en tips meegeven voor de implementatie van het beleid. We houden daarbij rekening met de huidige inrichting van de organisatie, cultuur, kernwaarden en met de visie en missie van een organisatie.


Gerelateerde projecten: