Managemind Group

Wij zijn ManageMind. Een team van gedreven regisseurs in verander- en transitietrajecten. Het inrichten en begeleiden van het proces om tot antwoorden op deze complexe vraagstukken te komen, is de kern van onze dienstverlening. Als betrokken veranderaars brengen we organisaties en teams in beweging. We begeleiden bij strategievorming, geven vernieuwing- en innovatietrajecten vorm, bouwen samen aan nieuwe concepten, begeleiden het proces, ontwerpen interventies, zijn thuis in effectieve monitoring en geven masterclasses over onze expertises.


Leren, werken en innoveren is een belangrijk aspect van dit soort vraagstukken. Onze aanpak staat in het teken van samen experimenteren, exploreren, doen en innoveren. Samen werken we aan het creëren van nieuwe oplossingen. ManageMind begeleidt deze processen vanuit verschillende rollen en biedt ook ondersteuning op het gebied van monitoring. We helpen bij het begrijpen van de impact van de verandering op bestaande systemen en wat dit betekent voor alle betrokken partijen. Dat doen we niet alleen. We beschikken over eigen experts, maar werken ook nauw samen met specialisten uit Nederland en Europa.

Het concept learning communities is een integraal onderdeel van onze benadering. Samen streven we naar duurzame samenwerkingen, waarbij we onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden helpen om effectieve en (maatschappelijke) impact te realiseren.


Missie

Wij ondersteunen organisaties bij het realiseren van betekenisvolle en duurzame trajecten. Door middel van gerichte leer- en ontwikkelprocessen dragen wij bij aan de expertise die nodig is om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Door onze kennis, creativiteit en verbindingskracht versterken we de veerkracht en effectiviteit van zowel organisaties als internationale netwerken.


Kernwaarden

Connect

Wij zijn echte verbinders: van het verbinden van losse ideeën en perspectieven tot een nieuw concept en het samenbrengen van afdelingen en organisaties. Wij richten processen in tot een samenhangend geheel voor maximaal effect.

Create

We houden van creëren. We brengen ideeën, kennis en ervaring mee, nemen initiatief, zijn vooruitstrevend en durven nieuwe dingen uit te proberen. We zetten vooral in op het creëren van meerwaarde en het maken van impact door professionals te helpen zelf het roer in handen te nemen en de koers uit te zetten.

Cooperate  

Vraagstukken zijn vaak vanuit verschillende interessante perspectieven te bekijken. Het samenbrengen van individuen, teams, organisaties en netwerken geeft nieuwe inzichten, brengt beweging en verandering op gang en zorgt voor breder draagvlak. Het realiseren van (nieuwe vormen van) samenwerking is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze.