Wie zijn wij

Wij zijn een team regisseurs in verander- en transitietrajecten. We hebben een brede ervaring met dit soort complexe vraagstukken en daarnaast specifieke expertise in leren- en ontwikkelen. Het inrichten en begeleiden van het proces om tot antwoorden op deze complexe vraagstukken te komen, is de kern van onze dienstverlening. Leren, werken en innoveren is een belangrijk aspect van dit soort vraagstukken.

Door het inrichten en begeleiden van processen, ontwerpen van (nieuwe) concepten en vormen van samenwerking dragen we bij aan innovatie, in co-creatie met anderen. Het liefst tripartiet en interdisciplinair in een lerende community.


In het veelvoud van ideeën, afdelingen, belangen en invalshoeken, maken we verbinding en brengen we structuur. We begeleiden het proces tot een samenhangend, integraal geheel. Daarin werken we pragmatisch, effectgericht en intensief samen met oog voor de organisatiecultuur. We zetten projecten in gang en geven processen vorm en voeren uit. We monitoren, meten, weten, sturen bij en schalen op. Samen leren is een vast onderdeel van onze aanpak.

Dat doen we niet alleen. We beschikken over eigen experts, maar werken ook nauw samen met specialisten uit Nederland en Europa. We zijn energiek, verbindend, creatief en ondernemend. Bij het uitvoeren van onze opdrachten zetten we onszelf optimaal in. En uiteraard willen we opdrachtgevers ondersteunen om het maximale uit zichzelf, de werkenden, de organisatie en de samenwerkingsverbanden te halen.

'Wij creëren een sterke verbinding
tussen en binnen organisaties en teams'

'We halen het maximale uit de organisatie, het team en ook uit onszelf'.

Missie

Wij ondersteunen onderwijsorganisaties door het bevorderen van leerprocessen en capaciteitsopbouw binnen alle lagen van de organisatie. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de slagkracht van regio’s, door het optimaliseren van de condities en transities die hiervoor nodig zijn op gebied van kennis, innovatie & internationaal vermogen.

Wij bevorderen leerprocessen en capaciteitsopbouw, binnen alle lagen van de organisatie

Kernwaarden

Connect

Wij zijn echte verbinders: van het verbinden van losse ideeën en perspectieven tot een nieuw concept en het samenbrengen van afdelingen en organisaties, tot het verbinden van wetenschappelijke kennis met de onderwijspraktijk. Wij richten processen in tot een samenhangend geheel voor maximaal effect.

Create

We houden van creëren. We brengen ideeën, kennis en ervaring mee, nemen initiatief, zijn vooruitstrevend en durven nieuwe dingen uit te proberen. We zetten vooral in op het creëren van meerwaarde en effect door onderwijsprofessionals te helpen zelf het roer in handen te nemen en de koers uit te zetten.   

Cooperate  

Onderwijsvraagstukken zijn vaak vanuit verschillende interessante perspectieven te bekijken. Het samenbrengen van individuen, teams en organisaties geeft nieuwe inzichten, brengt beweging en verandering op gang en zorgt voor breder draagvlak. Het realiseren van (nieuwe vormen van) samenwerking is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze.