Wie zijn wij

Wij zijn ManageMind Group. Een team van gedreven regisseurs in onderwijsinnovatie. Als betrokken veranderaars brengen we organisaties en teams in beweging. We focussen ons met name op onderwijsinstellingen. Een plek waar alle organisatieonderdelen continu in beweging zijn. We begeleiden bij vernieuwing- en innovatietrajecten, bouwen samen aan nieuwe onderwijsconcepten en ontwerpen en testen innovatieve werkvormen. We schrijven passend beleid, op basis van gedegen onderzoek en wetenschappelijke kennis. We helpen mee bij het creëren van het verandervermogen in de organisatie om ambities te bereiken. En we begeleiden onderwijsinstellingen in het proces van duurzaam samenwerken met (regionale) partners.

Met onze aanpak richten we ons op het realiseren van concrete doelen waarmee we effect in het onderwijs bewerkstelligen. Op die manier creëren we maatschappelijke impact. Door het ontwerpen van (nieuwe) onderwijsconcepten en vormen van samenwerking dragen we bij aan innovatie en brengen we het leren van de toekomst steeds een stapje dichterbij, in co-creatie met anderen. Het liefst tripartiet en interdisciplinair in een lerende netwerkstructuur. In het veelvoud van ideeën, afdelingen, belangen en invalshoeken, maken we verbinding en brengen we structuur. We begeleiden het proces tot een samenhangend geheel. Daarin werken we pragmatisch, resultaatgericht en intensief samen met oog voor de organisatiecultuur. We zetten projecten in gang en geven processen vorm. We monitoren, meten, weten, sturen bij en schalen op. Samen leren is een vast onderdeel van onze aanpak.

Dat doen we niet alleen. We beschikken over eigen experts, maar werken ook nauw samen met gekwalificeerde specialisten uit Nederland en Europa. We zijn energiek, verbindend, creatief en ondernemend. Bij het uitvoeren van onze opdrachten zetten we onszelf optimaal in. En uiteraard willen we opdrachtgevers ondersteunen om het maximale uit zichzelf, de medewerkers, de (onderwijs)organisatie en de samenwerkingsverbanden te halen.


Wij ondersteunen onderwijsprofessionals bij het realiseren van hun ambities. Door goed te luisteren, vragen te stellen en acties mee te werken, realiseren we samen een praktisch resultaat waar je mee verder kunt. We koppelen jouw ideeën en inzichten aan onze deskundigheid. Zo ontwikkelen we programma’s en projecten die verandering teweegbrengen in de onderwijsinstelling. Een resultaat dat effect heeft in de organisatie en in het onderwijs zelf. 

We verbinden kennis uit de wetenschap met onze ervaring in de onderwijspraktijk, om tot nieuwe perspectieven op onderwijsvraagstukken te komen. Onze adviseurs leveren kundige, praktische ondersteuning voor de organisatie, onderwijsprofessionals en bestuurders. Met onze persoonlijke aanpak en expertise komen we samen tot de kern: innovatief, goed onderwijs.

'Wij creëren een sterke verbinding
tussen en binnen organisaties en teams'

'We halen het maximale uit de organisatie, het team en ook uit onszelf'.

Missie

Wij ondersteunen onderwijsorganisaties door het bevorderen van leerprocessen en capaciteitsopbouw binnen alle lagen van de organisatie. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de slagkracht van regio’s, door het optimaliseren van de condities en transities die hiervoor nodig zijn op gebied van kennis, innovatie & internationaal vermogen.

Wij bevorderen leerprocessen en capaciteitsopbouw, binnen alle lagen van de organisatie

Kernwaarden

Connect

Wij zijn echte verbinders: van het verbinden van losse ideeën en perspectieven tot een nieuw concept en het samenbrengen van afdelingen en organisaties, tot het verbinden van wetenschappelijke kennis met de onderwijspraktijk. Wij richten processen in tot een samenhangend geheel voor maximaal effect.

Create

We houden van creëren. We brengen ideeën, kennis en ervaring mee, nemen initiatief, zijn vooruitstrevend en durven nieuwe dingen uit te proberen. We zetten vooral in op het creëren van meerwaarde en effect door onderwijsprofessionals te helpen zelf het roer in handen te nemen en de koers uit te zetten.   

Cooperate  

Onderwijsvraagstukken zijn vaak vanuit verschillende interessante perspectieven te bekijken. Het samenbrengen van individuen, teams en organisaties geeft nieuwe inzichten, brengt beweging en verandering op gang en zorgt voor breder draagvlak. Het realiseren van (nieuwe vormen van) samenwerking is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze.