Onze klanten


Annemarie Moons

Voorzitter College van Bestuur van Wellantcollege

Referentie

Referentie

Annemarie Moons


‘De praktijk is voor onze groene opleidingen de basis, stevige relaties met bedrijven zijn essentieel. Net als de verbinding met regionale innovatieagenda’s en nationale en mondiale maatschappelijke thema’s. Denk aan duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, klimaat, CO2-reductie en circulariteit, natuurbehoud en biodiversiteit. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking op tussen onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en beleid, bijvoorbeeld binnen het gezamenlijk opgerichte Groenpact. Het vraagt ook binnen onze eigen organisatie om verandering en vernieuwing. In Gonneke hebben we een gelijkgestemde professional gevonden die in het geheel van vele losse ideeën structuur weet aan te brengen en werkende programma’s formuleert. Heldere doelen, mensen op alle niveaus mobiliseren en in beweging brengen en het verbinden van belangen zijn daarbij belangrijke toegevoegde waarden.’

Gedreven veranderaars met lef

‘Met ManageMind Group als partner wordt nog eens veel extra kennis en ervaring binnengebracht en een waardevol (internationaal) netwerk dat zich uitstrekt van groene sector, tot onderzoek en onderwijs. Het team bestaat uit een strategische denkers, kent de politieke en maatschappelijke agenda’s en weet de wegen naar regionale en landelijke overheid te bewandelen. Ook als het bijvoorbeeld gaat om de aanvraag van financieringsvormen. Ze zijn zeer prettig in de omgang en werken op laagdrempelige wijze. Ze bewegen moeiteloos mee van directie tot docent. Het zijn gedreven veranderaars en hebben zowel het lef om waar nodig even te temporiseren of mensen en teams juist aan te jagen. Ze denken proactief mee en leveren altijd. Ze zijn voor ons dan ook betrouwbare, waardevolle partners die wij met een gerust hart opdrachten binnen onze onderwijstransitie toevertrouwen.’

Thom Rutten

Directeur Fontys Paramedische Hogeschool

Referentie

Referentie

Thom Rutten


‘Met onze deeltijdopleidingen logopedie en podologie willen we de overstap maken naar authentiek bedrijfsleren. Onderwijs op basis van de vraag en de eigen regie van de individuele student en met het werkveld als belangrijkste leeromgeving. ManageMind heeft de kennis én ervaring om dat ‘leren buiten de schoolgebouwen’ echt vorm te geven. Ze brengen de benodigde uitwisseling en samenwerking tussen school en werkveld in gang en weten partijen en belangen te verbinden. Ze spelen voor ons een belangrijke rol in het slechten van ‘muren’ tussen onderwijsinstelling, werkveld, onderzoeksinstellingen en overheid. Door aan te sluiten bij wat vanuit de arbeidsmarkt en de maatschappelijke zorgvraagstukken van huidige en toekomstige professionals gevraagd wordt. En door weer terug te kijken naar wat het voor onze leerlijnen, de inhoud van ons onderwijs en de nieuwe rollen van onze docenten betekent. Ze zorgen daarbij voor een gezonde dosis realisme en geduld, dat nodig is bij dit soort veranderprocessen.

Transitie-ervaring uit andere sectoren

‘We zijn bij de start enorm geholpen bij het vormen van de visie op de toekomst van ons onderwijs. Het team van ManageMind brengen daarbij hun transitie-ervaringen mee uit andere sectoren. Dat levert voor ons een frisse blik en nieuwe kennis op. Het goede is dat ze de bal bij ons laten. Ze faciliteren, stimuleren, motiveren en ondersteunen. Echter liggen visie, stapsgewijze aanpak en tempobepaling volledig bij ons als opdrachtgever. Dat is ook het mooie van hun instelling: ze stappen bij ons in met als doel uiteindelijk weer te vertrekken, zodat we zelf doorkunnen op het ingeslagen spoor. Daarnaast zijn het gewoon hele fijne mensen om mee samen te werken. Prettig in de omgang. Of ze nu aan de slag gaan op directieniveau of met onze onderwijsteams.’

Jolanda Heistek

Directeur Greenport West-Holland

Referentie

Referentie

Jolanda Heistek


‘Binnen triple helix-organisatie Greenport West-Holland werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen samen aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Onder meer op het gebied van duurzame energietransitie, een circulaire metropoolregio, biobased business, internationalisering, onderwijsinnovatie en de toekomst van human capital. Woody Maijers is onder meer programmaregisseur van ons Innovatiepact, waarin regionale ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen samen doorbraken realiseren op gebieden als gezondheid en geluk, circulaire economie, emissieloos produceren en smart ketens. Hij weet waar nodig ook gespecialiseerde partners uit zijn netwerk aan te laten sluiten, die dan samen met hem optrekken. Met ManageMind Group werken we al jaren op diverse fronten samen. Gonneke is zo’n vaste waarde.’

Altijd de nadruk op win-win

‘Wij kunnen rekenen op een enorme hoeveelheid inhoudelijke kennis en zeer brede ervaring die door ManageMind Group wordt binnengebracht. Maar ook op het vermogen om partijen samen te brengen en hun belangen te verbinden. En op een groot netwerk dat zich uitstrekt van overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven. Niet alleen in Nederland, maar tot ver over de grens. En van beleidsniveau tot aan ondernemer, bestuurder, opleidingsmanager en docent. Verder maken we dankbaar gebruik van hun toegevoegde waarde om processen in gang te zetten, te begeleiden en te monitoren. Ze doen dat in slimme, organische structuren die nooit zijn dichtgeregeld en zonder al te veel hiërarchie. Altijd weer is er die nadruk op de win-win situatie van deelnemers, zodat innovatietrajecten nooit doodlopen. Dit zijn dus de inspirators, verbinders en organisators die je nodig hebt om op innovatieve thema’s tot werkelijke doorbraken te komen. Last but not least praten we hier over mensen die werken vanuit hun eigen passie, drive en betrokkenheid bij de grote maatschappelijke thema’s. Ze voelen niet als externe opdrachtnemers, maar als bevlogen collega’s die zich echt aan je organisatie en vraagstukken verbinden en proactief meedenken.’