AI

Bij ManageMind Group omarmen we het nieuwe, maken we graag gebruik van innovaties. Tijden van transitie leiden tot veranderingen in de manier waarop we leven en werken. Ook de manier waarop we leren vormgeven gaat er anders uit zien.  Hoe het precies eruit gaat zien, weten we nog niet. We moeten investeren in het anders doen: In experimenteren, exploreren, andere aanpakken en innoveren met nieuwe technologieën. Daar houden wij wel van!

 


Binnen ManageMind Group experimenteren we met ons eigen Large Language Model (LLM) en onderzoeken we wat de impact kan zijn voor kennisvalorisatie, leren en onderwijs. We hebben dit eigen AI-model doorontwikkeld tot Ella: Education and learning assistant. (www.ella.academy)

Ella is onze gewaarde collega die altijd klaar staat om vakinhoudelijke vragen te beantwoorden, ons ondersteunt bij het ontwerpen van modules, lesplannen maakt en bestaand materiaal beoordeelt. ELLA bespaart ons tijd, creëert maatwerk en geeft ons inspiratie. Haar antwoorden zijn gestoeld op betrouwbare informatie omdat ze put uit de bibliotheek die wij voor haar gevuld hebben met onze eigen gevalideerde bronnen.

Hierdoor kunnen we focussen op wat er echt toe doet: instellingen hands on begeleiden in het transitieproces!