Expertises

‘Verandering is de enige constante’

Alle programma’s en projecten waar we aan bij mogen dragen, hebben een element van verandering in zich. Innovatieve onderwijsconcepten, nieuwe vormen van samenwerking, aangepast beleid, veranderende wetgeving of nieuwe ambities: het vraagt om zowel een technische verandering, maar nog meer om een menselijke verandering. Hoe groter het inzicht, draagvlak en capaciteit van individuen en teams, des te succesvoller het veranderproces zal verlopen.

Het inrichten en begeleiden van verandertrajecten is een proces van constante beweging en ontwikkeling. Een intensief traject. Vaak ook een traject wat lastig te combineren is met overvolle agenda’s van directeuren, managers of teamleiders. Daar kunnen wij bij begeleiden.


Ervaring

Ons team heeft ervaring met complexe transitietrajecten, implementatie, procesoptimalisatie en het realiseren van structuur-, werkwijze- cultuurverandering. Voor ons zijn leren, innoveren en veranderen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als team brengen we onze transitie-ervaringen mee uit andere sectoren. Dat levert jou een frisse blik en nieuwe kennis op. We werken met evidence based aanpak, gecombineerd met theoretische modellen. Uiteraard aangepast naar de unieke situatie van de organisatie en teams. We brengen onze eigen expertise direct in de praktijk en ondersteunen jou om in positie te komen.

Samen formuleren we impact en doelen, ontwerpen we werkende programma’s met passende veranderaanpak en realiseren we verbinding tussen doelen en alle betrokkenen. We faciliteren, stimuleren, motiveren en ondersteunen. Het resultaat wordt door de teamleden zelf bereikt, waardoor de verandering makkelijker verloopt. Het geeft een tastbaar effect op alle dimensies binnen en tussen teams en organisaties.


Veranderaars

Wij zijn gedreven veranderaars met lef en werken graag samen om complexe veranderingen te realiseren. We stappen bij de organisatie in, met als doel uiteindelijk weer te vertrekken. Zo kan jij zelf door op het ingeslagen spoor.