Woody Maijers

  • "In ONvergelijkbare omstandigheden doen mensen nog steeds het liefst zaken met vrienden´. Ik ben ervan overtuigd dat een rijkdom aan relaties en netwerken meer oplevert, namelijk succes, voldoening en voorspoed. Als voortrekker van keteninnovatieprojecten, ondermeer in de topsectoren, heb ik het belang van samenwerken en netwerkrelaties aangaan meermaals van dichtbij mee mogen maken. Middels ketenprojecten, sluit ik aan bij de ontwikkeling en toepassingsgebieden van de keten en netwerkkunde. De kennis en ervaring uit de projecten wordt op deze wijze wetenschappelijk verankerd en doorstroom van kennis en ervaring tussen triple helix partijen wordt gestimuleerd. Vanuit mijn rol als Lector Value Chain Management hou ik de focus op de ontwikkeling en benutting van interventiestrategieën in ketens en netwerken. Ik zet deze kennis in bij projecten in de regio waarbij samenwerken, innovatie, nieuwe strategieën, lerende netwerken en toekomstbestendigheid centraal staan. Omdat ik zowel voor overheid als onderwijs en commerciële partijen heb gewerkt, kan ik de triple helix partners goed verbinden. "

    Woody MaijersOns team