Leonie Koerhuis

  • "Children come into the world burning to learn and genetically programmed with extraordinary capacities for learning. They are little learning machines"
    We zijn allemaal geboren autodidacten, met een instinctieve drive om nieuwe vaardigheden te verwerven en te verbeteren. Sinds maart 2019 ben ik werkzaam bij ManageMind Group. Na mijn studie Bedrijfseconomie met als afstudeerrichting Real Estate Finance heb ik een tijdje gewerkt in de vastgoedwereld. Nadat ik zelf kinderen heb gekregen is mijn interesse voor onderwijs en met name onderwijsinnovatie aangewakkerd. Is het huidige onderwijssysteem wel optimaal? Zou er niet veel meer ruimte moeten zijn voor kinderen, leerlingen en studenten om hun autodidactisch vermogen aan te spreken? Door mijn werkzaamheden bij ManageMind Group krijg ik de kans om direct en indirect bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs in ons land. Onderzoeksopdrachten en -projecten zijn een belangrijk onderdeel van mijn taken. Daarnaast organiseer ik themadagen en evenementen. Als onderzoeker en organisator kan ik zowel mijn analytische als mijn ondernemende kwaliteiten inzetten, wat voor mij een perfecte mix voor uitdaging is. Met mijn werk hoop ik een (kleine) bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs van de toekomst; onderwijs dat gedreven is door de intrinsieke motivatie van de leerling.

    Leonie KoerhuisOns team