Missie & Strategie

Missie

Kennisoverdracht betekend het realiseren van persoonlijke groei door inzicht te geven in eigen houding en gedrag, competenties betreffende het vakgebied te verwerven, opgedane ervaringen te analyseren en nieuwe ervaringen te creëren. ManageMind realiseert kennisoverdracht door te werken met trainers die kennis van zaken hebben, met beide benen op de grond staan, zich willen innoveren, persoonlijke aandacht voorop zetten en zich betrokken voelen richting opdrachtgever en opdrachtnemer. Sturing van deze trainers, persoonlijk contact en goede onderlinge communicatie dragen bij aan een professionele relatie tussen de trainers en ManageMind. ManageMind respecteert de kernwaarden van haar opdrachtgevers en verwerkt de wensen en ideeën van de klant in haar trainingsaanbod. Vraaggestuurd werken is van belang.

Strategie

ManageMind zorgt voor een juiste match tussen training, trainer en de klant en houdt hierbij rekening met de wensen van het bedrijf en de competenties van de trainer. Zij kan dit realiseren doordat ManageMind een open communicatie heeft met haar trainers en een goed beeld heeft van de kwaliteiten, potenties en persoonlijke voorkeuren van de trainers. Door de tijd te nemen met de klant in gesprek te gaan en de werkelijke wensen en doelen van het bedrijf te achterhalen, kan ManageMind trainingsmateriaal ontwikkelen waar de klant tevreden over is en de juiste trainer goed mee kan werken. Op deze manier creëert ManageMind plezierige samenwerkingsverbanden die gebaseerd zijn op een goede communicatie, onderlinge afstemming, klantgerichte aanpak en professionele houding.